Turvallisuusinventaario yritykselle


Uusin aluevaltauksemme on yrityksen turvallisuusinventaario. Se on selkeä, nopea ja edullinen tapa varmistaa, että yrityksesi turvallisuus on ajan tasalla. Yhden päivän aikana käymme läpi yhdessä, mikä on yrityksesi kokonaisturvallisuustilanne yrityksesi kaikilla toiminta-alueilla. Inventaariossa teemme yhdessä tilannearvion yrityksen kokonaisturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja toiminnoista.

Tarkoituksena on kiinnittää yrityksen johdon huomio yrityksen turvallisuuden merkitykseen yritystoiminnan jatkuvuudessa ja kehittämisessä. Turvallisuusinventaarion pohjalta yrityksessä voidaan vahvistaa hyviä ydintoimintoja ja parantaa valmiuksia toiminnan kehittämiseen myös häiriötilanteissa.

Lisätietoja turvallisuusinventaariosta, sen toteutuksesta ja hinnasta antaa toimitusjohtaja Mika Piiroinen, mika.piiroinen(at)ryntotyo.fi

Osuuskunta Ryntötyö - asiakaslähtöistä ja luotettavaa turvallisuusosaamista yli sadan vuoden kokemuksella.

Turvallisuusinventaarion yhteydessä käsitellään yrityksen turvallisuutta hyvin monista eri näkökulmista:

 • yrityksen turvallisuus ja tietoturva
 • henkilöstön turvallisuus
 • ihmisten johtaminen
 • talous
 • tuotanto- ja alihankinta sekä logistiikkaketjut
 • viestintä
 • valmistautuminen häiriötilanteisiin
 • vastuullisuus
 • harjoittelu

Turvallisuusinventaario koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

 1. Valmistautuminen
 2. Inventointikäynti - Inventointikäynti kestää yhden työpäivän ja sen aikana käydään yhteisissä keskusteluissa läpi noin sata kokonaisturvallisuuteen kuuluvaa kohtaa. Päivän päätteeksi yritys saa pikapalautteen inventoinnista.
 3. Palautekeskustelu ja raportti - Yrityksen kanssa käydään noin kahden tunnin palautekeskustelu, jonka yhteydessä käsitellään kokonaisturvallisuuden tilanne ja sen kehittämismahdollisuudet. Yritys saa käyttöönsä tiiviin Turvallisuusinventaario -raportin kokonaisturvallisuuden tilanteesta yrityksessä ja yrityskohtaiset jatkotoimenpide-esitykset.