Tietoa meistä


Olemme aikaisemmin puolustushallinnoissa täyden uran tehneiden upseerien perustama yritys. Yksi meistä on ekstrovertti verkostoituja, toinen hallintotehtäviin erikoistunut organisoija ja kolmas monialaosaaja. Meille on ominaista laajat verkostot ja hyvä verkostoitumiskyky, asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen yhteistoiminnassa asiakkaiden kanssa sekä laajojen ja monipuolisten projektien suunnittelu ja johtaminen.

Toteutamme erilaisia tapahtumia sekä kehittämispalveluita liittyen turvallisuuteen, johtamiseen ja koulutukseen. Asiakkaitamme ovat korkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset, kaupungit ja eri valtionhallinnon toimijat sekä yritykset.  

Me teemme aina sovitun työn valmiiksi mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti sekä sovittuun aikaan ja hintaan. Toimintavarmuutta ja tuloksellisuutta lisää se, että me osakkaat sparraamme koko ajan toisiamme ja tarvittaessa pystymme toimimaan toistemme sijaisina. Meillä on pitkä kokemus erilaisten organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Olemme oppineet, että tärkeintä on ihmisten johtaminen ja viestintä. Olemme kaikki olleet urallamme vahvasti mukana opetuksessa. Tuolloin meillä oli toiminnassamme käsite - oppimistakuu. Haluamme jatkaa toimimista edelleen samalla periaatteella, vaikka toimintakenttämme on muuttunut ja laajentunut.  

Tavoitteemme on yksinkertainen: tyytyväinen asiakas.

Ketä me olemme?


Mika Piiroinen, Toimitusjohtaja
mika.piiroinen@ryntotyo.fi
+ 358 40 542 0545

Olen kotoisin Tampereelta. Päätin työurani Puolustusvoimissa vuonna 2018. Viimeinen tehtäväni Puolustusvoimissa oli Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö. Sitä ennen oli ensimmäisenä Maanpuolustuskorkeakoulun yhteiskuntasuhteiden johtajana. Vahvuuteni ovat verkostoituminen, toimintojen kehittäminen ja toimeenpanokyky.

Toimin Osuuskuntamme toimitusjohtajana. Olen ollut mukana tekemässä erilaisia kehittämiseen liittyviä selvityksiä sekä tukemassa eri toimijoiden valmiussuunnittelua ja toteuttamassa valmiusharjoituksia.

Olen toiminut vuodesta 2003 alkaen myös eri säätiöissä. Harrastan itseni kehittämistä ja kuntoliikuntaa eri muodoissa. Olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista lasta.

Harri Niskanen, osakas
harri.niskanen@ryntotyo.fi
+ 358 40 516 6650

Olen elänyt nuoruuteni Etelä-Savon Kangasniemellä. Tein ensimmäisen työurani Puolustusvoimissa, josta jäin reserviin vuonna 2017. Viimeiset kolme tehtävääni Puolustusvoimissa olivat Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtaja, Kadettikoulun johtaja ja puolustusasiamiehen tehtävä Tukholmassa. Olen opiskelut strategista suunnittelua ja johtamista USA:ssa Naval Command Collegessa vuosina 2004 - 05.

Minun vahvuuksiani ovat erilaisten kokonaisuuksien, niihin liittyvien kehittämistarpeiden hahmottaminen ja johdonmukaisten, toteuttamiskelpoisten suunnitelmien laatiminen ja niiden systemaattinen täytäntöönpano. Taustastani johtuen minulla on vahva kokemus hallinnon kehittämistehtävistä.

Olen Osuuskunta Ryntötyön osakkaana osallistunut erilaisten selvitysten ja suunnitelmien laatimiseen erilaisille asiakkaille. Olen toteuttanut avaimet käteen-periaatteella erilaisia koulutus- ja arviointitapahtumia sekä lukuisia valmiussuunnitteluprosessia ja siihen liittyvää koulutusta.

Harrastukseni ovat nikkarointi, puutarhatyöt, kuntourheilu ja lukeminen.
Asun Helsingissä, olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista lasta.

Markku Hutka, osakas
markku.hutka@ryntotyo.fi
+358 40 705 3015

Synnyin ja vietin nuoruuteni Lahdessa, nykyisin asun Loviisassa. Jäin Puolustusvoimista reserviin vuonna 2021. Viimeiset tehtäväni olivat Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori, Suomen suurimmat johtajakoulun Reserviupseerikoulun johtaja ja Maavoimien esikunnan henkilöstöosaston päällikkö. Vahvuuksiani ovat strateginen suunnittelu sekä opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen.

Ryntötyössä olen työskennellyt ennen kaikkea julkishallinnon, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten valmiussuunnittelun ja valmiusharjoitusten parissa. Olen ollut tekemässä Kaakkois-Suomen turvapuiston kehittämistyötä ja Turvallinen Kaakko-tapahtumia. Kahden viime vuoden ajan olen ollut kehittämässä kaikkien aluehallintovirastojen alueellisia valmiusharjoituksia.

Harrastan kuntoliikuntaa ja puutarhanhoitoa. Lisäksi olen mukana maanpuolustus-järjestöissä, vapaaehtoistyössä ja rotaritoiminnassa. Olen naimissa ja minulla on kaksi aikuista lasta.

Meillä on laaja ja monipuolinen verkosto eri alojen asiantuntijoita, joiden osaamista voimme tarvittaessa asiakkaan kanssa sovittavalla tavalla hyödyntää eri projekteissa. Osa käyttämistämme erityisasiantuntijoista toimii osuuskuntamme strategisina kumppaneina.