Palvelumme teille voisi olla....

Tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista

Olemme toteuttaneet lukuisia eri tyyppisiä tapahtumia, kuten:

  1. Tohtoripromootioita
  2. Valtakunnallisia ja maakunnallisia tapahtumia ja tilaisuuksia
  3. Kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja 

Opetussuunnitelmien uudistuksia

Opetukseen ja tutkimukseen liittyviä laadunarviointeja sekä kehittämishankkeita

Hallinnon dokumentointia

Näitä kaikkia olemme tehneet vuosien varrella.

Organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen tukea

Olemme tehneet muun muassa

  • Erilaisia selvitystöitä ja analyyseja
  • Strategioiden laatimista sekä niiden toteuttamista
  • Organisaatio- ja hallintouudistuksia
  • Moninainen johdon tuki
  • Olleet mukana erilaisissa henkilöstöjärjestelyissä
  • Työyhteisöjen kehittämistä