Palvelumme


Tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Ryntötyöllä on erittäin laaja ja pitkä kokemus erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Olemme olleet mukana toteuttamassa Sotatieteiden päiviä Maanpuolustuskorkeakoululla ja Turvallinen Kaakko 2023-tapahtumaa Kotkassa. Aikaisempina vuosina olemme tehneet hyvin erilaisia tapahtumia.

Olemme parhaimmillamme, kun saamme toteuttaa tapahtumat avaimet käteen -periaatteella. Meillä on vahva kokemus eri alihankkijoiden kanssa toimimisesta ja olemme rakentaneet prosessin, jossa pidämme asiakkaan tietoisina tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta.

Valmius- ja kokonaisturvallisuussuunnittelu

Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme olleet tukemassa kymmenien toimijoiden valmius- ja kokonaisturvallisuussuunnittelua. Suunnittelun lopputuloksena syntyy eri tasoisia suunnitelmia asiakkaan tarpeista lähtien. Meillä on vahva näkemys siitä, mitä suunnitelmat sisältävät ja miten niitä harjoitellaan ja koulutetaan. Oman kokemuksen kautta tiedämme, mitä kannattaa kertoa julkisesti ja mitä ei. Suunnitelmissa ratkaisee sisältö, ei sivumäärä.

Valmiusharjoitukset

Olemme toteuttaneet yli 20 kumppanin kanssa erilaisia valmiusharjoituksia. Meillä suunnittelun lähtökohtana on asiakkaan tarpeet. Ennen toteutusta suunnitteluprosessin aikana pidämme yhteisiä palavereja, joissa varmistamme, että asiakkaan toivomukset on huomioitu harjoituksiemme pedagogisissa käsikirjoituksissa. Huomioimme asiakkaan vaatimukset ja toimintaympäristön harjoituksien lähtökohtatilanteissa. Harjoituksen välitön palaute (Hot Wash-up) ja viivästetty palaute kehittämisideoineen sisältyy prosessiimme.

Johdon sparraus ja mentorointi

Ryntötyön osakkailla on vankka kokemus johtamiseen liittyvistä haasteita ja olemme olleet mukana tekemässä monia muutoksia. Meillä on omakohtaista kokemusta haastavien tilanteiden johtamisesta ja meille luottamuksellisuus on toiminnan lähtökohta. Meillä on kokemusta sekä eri-ikäisten, että eri taustaisten toimijoiden sparrauksesta ja mentoroinnista.

Valintakokeet ja arvioinnit

Olemme kaikki toimineet opettajina useaan kertaan. Meillä on kokemusta hyvin erilaisten kokeiden, testien ja arviointien tekemisestä. Viime vuosina olemme saaneet olla mukana toteuttamassa lukuisia koe- ja testitilaisuuksia yhdessä asiakkaiden kanssa.