Yhdessä meille lähes kaikki on mahdollista

Ryntötyö on upseereiden perustuma yritys, joka toteuttaa erilaisia tapahtumia sekä kehittämispalveluita liittyen turvallisuuteen, johtamiseen ja koulutukseen. Ryntötyö toteuttaa asiakkaan vaatimukset laadukkaasti, tehokkaasti ja sovitussa aikataulussa. Meille kaikista tärkeintä on tyytyväinen asiakas. 

Hyödynnämme yrityksemme toiminnassa pitkää ja monipuolista kokemustamme työelämästä.

Olemme toimineet yhteistyössä yli 30 vuoden ajan. Aikaisemmissa työtehtävissä olemme oppineet tuntemaan toistemme vahvuudet ja luottamaan toisiimme.

Yrityksemme nimi kuvastaa tapaamme tehdä asioita, toteuttaa ratkaisuja ja saattaa työ valmiiksi sovitussa aikataulussa.

Palvelumme

Tapahtumien suunnittelu ja toteutus


Valmius- ja kokonais-turvallisuussuunnittelu

Valmiusharjoitukset

Johdon sparraus ja mentorointi

Valintakokeet ja arvioinnit

Asiakkaidemme sanomaa:

"Osuuskunta Ryntötyö tekee sen mitä lupaavat ja enemmänkin."

"Harjoitukset ovat huippua alusta loppuun saakka. Lähtökohtatilanteesta osallistujien osallistamiseen ja loppupalautteeseen."

"Aina määräaika pitää. Väliesittelyillä varmistetaan, että molemmat osapuolet tietävät koko ajan mitä tehdään"