Yrityksen turvallisuusinventaario

TURVALLISUUSINVENTAARIO - SELKEÄ, NOPEA JA  EDULLINEN TAPA VARMISTAA, ETTÄ YRITYKSESI KOKONAISTURVALLISUUS ON AJAN TASALLA

Turvallisuusinventaario on yrityksen ja Osuuskunta Ryntötyön yhteistyössä tekemä tilannearvio ja -katsaus yrityksen kokonaisturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja toiminnoista.

Turvallisuusinventaariossa inventoidaan kokonaisvaltaisesti yrityksen turvallisuuteen, toimintaan ja toiminnan jatkuvuuteen erilaisissa tilanteissa vaikuttavat tekijät yhdessä Osuuskunta Ryntötyön ja yrityksen edustajan tai edustajien kesken.

Kyseessä on yrityskohtainen inventointi, tilannearvio, ei lausunto tai arvostelu siitä onko jokin asia yrityksessä toteutettu hyvin vai huonosti. Tarkoituksena on kiinnittää yrityksen johdon huomio yrityksen turvallisuuden kokonaisvaltaisuuteen ja merkitykseen yritystoiminnan jatkuvuudessa ja kehittämisessä. Turvallisuusinventaarion pohjalta yrityksessä voidaan vahvistaa hyviä ydintoimintoja ja parantaa valmiuksia toiminnan kehittämiseen myös häiriötilanteissa.

Turvallisuusinventaarion yhteydessä käsitellään seuraavia yritystoiminnan keskeisiä kokonaisuuksia: yrityksen turvallisuus ja tietoturva, henkilöstön turvallisuus, ihmisten johtaminen, talous, tuotanto- ja alihankinta sekä logistiikkaketjut, viestintä, valmistautuminen häiriötilanteisiin, vastuullisuus ja harjoittelu.

Turvallisuusinventaario koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

1. Valmistautuminen - Osuuskunta Ryntötyön edustaja perehtyy yrityksen julkisiin perustietoihin

2. Inventointikäynti - Inventointikäynti kestää yhden työpäivän ja sen aikana käydään yhteisissä keskusteluissa läpi noin sata kokonaisturvallisuuteen kuuluvaa kohtaa. Päivän päätteeksi yritys saa pikapalautteen inventoinnista.

3. Palautekeskustelu ja raportti - Yrityksen kanssa käydään noin kahden tunnin palautekeskustelu, jonka yhteydessä käsitellään kokonaisturvallisuuden tilanne ja sen kehittämismahdollisuudet. Yritys saa käyttöönsä tiiviin Turvallisuusinventaario -raportin kokonaisturvallisuuden tilanteesta yrityksessä ja yrityskohtaiset jatkotoimenpide-esitykset. Lisäksi yritykselle luovutetaan todistus suoritetusta Turvallisuusinventaariosta.

Turvaa yrityksen toiminta erilaisissa tilanteissa - pidä huolta keskeisistä asioista ja ihmisistä - varmista kannattavan toiminnan ja kehityksen perusedellytykset myös kriisin kohdatessa.

Lisätietoja turvallisuusinventaariosta, sen toteutuksesta ja hinnasta antaa toimitusjohtaja Mika Piiroinen, p. 040 542 0545/ mika.piiroinen(at)ryntotyo.fi

Osuuskunta Ryntötyö - asiakaslähtöistä ja luotettavaa turvallisuusosaamista yli sadan vuoden kokemuksella.