Tietoa meistä

Logomme suunnittelijalle annoimme itsestämme seuraavan kuvauksen;

Yrityksen on perustanut neljä aikaisemmin puolustushallinnossa täyden uran tehnyttä upseeria.

Yksi meistä on ekstrovertti verkostoituja, toinen hallintotehtäviin erikoistunut organisoija, kolmas systemaattinen tutkija ja neljäs monialaosaaja.

Kun scrollaat hieman alaspäin saat lisätietoa meistä ja pystyt pohtimaan, kuka on kukin.

Ketä me olemme ?

Harri Niskanen

Olen syntynyt Kainuun Sotkamossa ja käynyt kouluni sekä elänyt nuoruuteni Etelä-Savon Kangasniemellä.

Palvelin vuoden 2017 toukokuuhun saakka puolustusvoimissa ja jäin täysinpalvelleena reserviin Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtajan tehtävästä. Kyseistä tehtävää edelsivät Kadettikoulun johtajan tehtävät, puolustusasiamiehen tehtävä Tukholmassa sekä muut monipuoliset johtamisen, strategisen ja operatiivisen suunnittelun sekä hallinto- ja sen kehittämistehtävät. Opiskelin strategista suunnittelua ja johtamista USA:ssa Naval Command Collegessa vuosina 2004 - 05.

Reserviin siirtymisen jälkeen olen Osuuskunta Ryntötyön osakkaana osallistunut erilaisten selvitysten ja suunnitelmien laatimiseen kaupungeille ja korkeakouluille. Lisäksi olen osallistunut erilaisten koulutus- ja arviointitapahtumien sekä turvallisuusalan tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.

Vahvuuksiani ovat kokonaisuuksien ja niihin liittyvien kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien hahmottaminen ja kartoittaminen sekä johdonmukaisten, toteuttamiskelpoisten suunnitelmien laatiminen ja niiden systemaattinen täytäntöönpano. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Harrastukseni ovat nikkarointi, puutarhatyöt, kuntourheilu ja lukeminen.

Asun Helsingissä, olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista lasta. 

Markku Hutka

Synnyin ja vietin nuoruuteni Lahdessa. Nykyisin asun Loviisassa.

Jäin reservin vuoden 2021 alusta Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtorin tehtävästä. Omaa erityisalaani olivat strateginen suunnittelu sekä opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen. 

Reserviin siirtymisen jälkeen olen Olen työskennellyt Haminan ja Kotkan kaupungin kanssa, MPKK:n tutkimuksen ulkoisen arvioinnin projektipäällikkönä sekä ollut laatimassa turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia 

 Ennen Maanpuolustuskorkeakoulua toimin Reserviupseerikoulun, Suomen suurimman johtajakoulun, johtajana Haminassa. Tuossa työssä painopisteet olivat toiminnan kehittäminen uudessa organisaatiossa, siihen liittyvä opetuksen ja johtamisen kehittäminen sekä yhteistoiminta eri toimijoiden kanssa.

Osana puolustusvoimien uudistamista työskentelin Maavoimien esikunnan henkilöstöosaston päällikkönä Mikkelissä. Tuolloin vahvistui entisestään omassa johtamistoiminnassani aina ollut perusajatus siitä, että henkilöstö on tärkein voimavaramme ja siitä tulee kaikissa tilanteissa pitää hyvää huolta.

Kymenlaakson aluetoimiston päällikkönä vastasin Kymenlaakson asevelvollisuusasioiden hoidosta, yhteydenpidosta maanpuolustus - ja veteraanijärjestöihin, viranomaisyhteistyöstä sekä muusta yhteistyöstä puolustusvoimista muun yhteiskunnan suuntaan. Lisäksi johdollani järjestettiin erilaisia maakunnallisia tapahtumia ja harjoituksia.

Minulla on ihmisläheinen johtamistapa, laaja-alainen lähestyminen asioihin sekä aikaansaava toimeenpanokyky. Harrastan kuntoliikuntaa ja puutarhanhoitoa. Lisäksi olen mukana maanpuolustusjärjestöissä, vapaaehtoistyössä ja rotaritoiminnassa. Olen naimissa ja minulla on kaksi aikuista lasta.

Motto: "Yhdessä olemme vahvoja".

Max Sjöblom

Olen syntynyt ja viettänyt nuoruuteni Turussa.

Palvelin vuoteen 2015 asti Puolustusvoimissa erilaisissa johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä pääosin johtamisen, opetuksen ja tutkimuksen aloilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana toimin muun muassa Maanpuolustuskorkeakoululla sotatieteiden maisteritutkinnon johtajana, Johtamisen ja sotilaspedagogian laitoksen johtajana ja opetuksesta vastaavana vararehtorina sekä kansainvälisen joukon apulaiskomentajana Libanonissa.

Jäätyäni reserviin tammikuussa 2015 aloitin sotatieteiden tohtorin opinnot ja väittelin toukokuussa 2018. Väitöstutkimukseni käsitteli Suomen ja Ruotsin sotilaallista yhteistyötä. Väitöskirjani valmistumisen jälkeen olen ollut asiantuntija- ja johtotehtävissä erilaisissa tutkimukseen ja sen kehittämiseen liittyvissä projekteissa. Tällä hetkellä teen johtamis- ja hallintorakenteiden kehitystä koskevaa Postdoc -tutkimusta. Työn ohessa olen toiminut aktiivisesti myös eri seurojen hallituksissa.

Minulla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus ja osaaminen johtamisesta, suunnittelusta sekä erilaisista arviointi- ja kehittämisprojekteista. Olen luonteeltani avoin ja ihmisläheinen. Olen toiminnassani yhteistyökykyinen, ratkaisuhakuinen, systemaattinen ja aikaansaava. Olen parhaimmillani saadessani toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa.

Harrastukseni ovat historia, ulkoilu, kuntoilu ja paritanssi.

Asun Helsingissä ja perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi aikuista poikaa. 

Ja vielä neljäs meistä

Mika Piiroinen

Olen syntynyt ja käynyt koulut Tampereella.

Jätin Puolustusvoimista reserviin joulukuussa 2018. 

Viimeisten vuosien työtäni Puolustusvoimissa voisi kuvata myynti- ja markkinointityöksi. Olin ensin neljä vuotta Maanpuolustuskorkeakoulussa yhteiskuntasuhteiden johtaja ja sen perään kolme vuotta Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö. Molemmissa tehtävissä opin verkostoitumisen merkityksen ja hyödyt. Olen järjestänyt lukuisia, hyvin erilaisia harjoituksia, tapahtumia ja tilaisuuksia. Molemmissa tehtävissä opin myös paljon viestinnästä ja vaikuttamisesta.

Olen toiminut vuodesta 2003 alkaen erään säätiön asiamiehenä. Olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista lasta.

Olen toiminut pitkään mukana uintivalmennuksessa. Työskentelin syksystä 2018 vuoden 2021 loppuun Mäkelänrinteen uinnin vastuuvalmentajana.

Reserviin siirtymisen jälkeen olen Osuuskunta Ryntötyön osakkaana osallistunut erilaisten selvitysten ja suunnitelmien laatimiseen kaupungeille. Lisäksi olen osallistunut erilaisten turvallisuusalan tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.

Toimin myös Osuuskuntamme toimitusjohtajana.

Strateginen kumppanimme

Tiina Moberg on Osuuskunta Ryntötyön strateginen kumppani. Tiina omaa vahvan kokemuksen eri alojen yrityksien kanssa toimimisesta työskenneltyään useita vuosia niin Yrittäjien aluejärjestön Kymen Yrittäjien toimitusjohtajana kuin alueellisissa yrityspalveluissa. Tätä kautta Tiinalla on kokemusta sekä järjestötoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, yritysten kehittämisestä yritystoiminnan eri vaiheissa että alueellisesta, valtakunnallisesta ja kansainvälisestä verkosto- ja sidosryhmätoiminnasta. Yritysten turvallisuusympäristöön liittyviin kysymyksiin Tiina on perehtynyt useissa Puolustusvoimien kanssa toteutetuissa yhteistoimintahankkeissa.

Tiina on ollut monipuolisesti mukana verkostotoiminnan ja viestinnän, koulutuksen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä sekä useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa koulutus- ja tutkimushankkeissa, tapahtumissa ja ohjaus-, työ- ja johtoryhmissä.

Uusien valmiuksien ja toimintamallien kehittäminen on Tiinalle ollut aina tärkeää. Viime vuosina hän on toiminut EU-ympäristössä, suomalaisen ja monikulttuurisen verkostoyhteistyön kehittämisessä. Ja tällä hetkellä hän työskentelee suomalaisyritysten valmiuksien ja verkostojen kehittämisen ja uuden teknologian ja robotiikan hyödyntämisen parissa.

Tiina on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, minkä lisäksi hänellä on laajasti johtamiseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvää koulutusta. Tiina asuu Kouvolassa, hän pitää luonnosta, liikkumisesta ja matkailusta ja hänellä on kaksi aikuista lasta.